การใช้ Under, Below, Beneath และ Underneath

การใช้ Under, Below, Beneath และ Underneath

การใช้ Under, Below, Beneath และ Underneath เป็นอีกหนึ่งกลุ่มคำที่พบเจอได้บ่อยครั้งในภาษาอังกฤษ และทำให้ผู้ใช้เกิดความสับสน กลุ่มคำเหล่านี้มีความหมายที่คล้ายกัน ซึ่งใช้บอกตำแหน่งว่าอยู่ข้างใต้ ในบทความจะอธิบายถึงความหมายและวิธีการใช้งานว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

ความหมาย

ความหมายของคำว่า Under, Below, Beneath และ Underneath
เมื่อใช้บอกตำแหน่ง หมายถึง อยู่ใต้ อยู่ข้างใต้ หรืออยู่ตำแหน่งที่ต่ำกว่า

คำเหล่านี้ มีความคล้ายกันเป็นอย่างมากและมีบางคำที่สามารถใช้แทนกันได้ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้

1. Under

Under หมายถึงอยู่ข้างใต้ โดยที่วัตถุที่อยู่ข้างใต้อยู่ตำแหน่งที่ตั้งตรงกับวัตถุที่อยู่ด้านบน

การใช้ Under

จากภาพจะเห็นว่าแมวนั่งอยู่ใต้โต๊ะ โดยที่โต๊ะอยู่เหนือหัวของแมว อยู่อยู่ในลักษณะที่ตั้งตรงกัน

ตัวอย่างประโยค

A cat is under the table.
แมวอยู่ใต้โต๊ะ

A dog got out from under the car.
สุนัขออกมาจากใต้ท้องรถ

My bag is under the desk.
กระเป๋าของฉันอยู่ใต้โต๊ะ

2. Below

Below หมายถึง อยู่ตำแหน่งที่ต่ำกว่า หรืออยู่ใต้ โดยที่วัตถุที่อยู่ตำแหน่งที่ต่ำกว่าไม่จำเป็นต้องตั้งตรงกับวัตถุที่อยู่ด้านบนเพียงอย่างเดียว สามารถอยู่เยื้องจากวัตถุที่อยู่ด้านบนด้ายใดก็ได้

Below

จากภาพจะเห็นว่าแมวที่อยู่ข้าง ๆ โต๊ะ หรืออยู่ใต้โต๊ะ ก็สามารถใช้คำว่า below มาอธิบายได้ ซึ่งแตกต่างกับ under ที่ใช้อธิบายเฉพาะกับวัตถุที่อยู่ข้างใต้วัตถุที่อยู่ด้านบนในลักษณะตั้งตรงกันกันได้อย่างเดียว

ตัวอย่างประโยค

A cat is below the table.
แมวอยู่ต่ำกว่าโต๊ะ

There’s a basement below the first floor.
มีชั้นใต้ดินอยู่ใต้ชั้น 1

The author’s name was printed below the title.
ชื่อผู้แต่งถูกพิมพ์ไว้อยู่ใต้ชื่อเรื่อง

3. Underneath

Underneath หมายถึง อยู่ข้างใต้ในลักษณะที่ถูกห่ม ถูกคลุม มีส่วนสัมผัสกับสิ่งที่อยู่ด้านบน

Underneath

จากภาพจะเห็นว่าแรกเป็นผู้หญิงอยู่ข้างใต้ผ้าห่ม โดยที่ผ้าห่มสัมผัสกับตัวเธอ ภาพที่ 2 ต้องการที่จะสื่อถึงผู้ชายใส่เสื้อยืดสีขาวอยู่ใต้เสื้อเชิ้ต โดยที่เสื้อยืดสีขาวด้านในถูกคลุมด้วยเสื้อเชิ้ต

ตัวอย่างประโยค

He wears a white t-shirt underneath the shirt.
เขาใส่เสื้อยืดสีขาวข้างใต้เสื้อเชิ้ต

she slept underneath the blanket.
เธอนอนหลับอยู่ใต้ผ้าห่ม

I found the wallet underneath the bags.
ฉันเจอกระเป๋าเงินอยู่ใต้โต๊ะกระเป๋า

4. ฺBeneath

Beneath มีความหมายเหมือนกับ under และ underneath โดยที่ beneath เป็นคำที่เป็นทางการของคำว่า under และ underneath

Beneath

ตัวอย่างประโยค

A cat is under the table.
A cat is beneath the table.

แมวอยู่ใต้โต๊ะ (สามารถใช้ beneath แทน underได้)

she slept underneath the blanket.
she slept beneath the blanket.

เธอนอนหลับอยู่ใต้ผ้าห่ม (สามารถใช้ beneath แทน underneath ได้)

He wears a white t-shirt beneath the shirt.
เขาใส่เสื้อยืดสีขาวข้างใต้เสื้อเชิ้ต (ใช้ beneath แทน underneath)

*** การใช้ beneath ในประโยค ใช้เมื่อต้องการประโยคที่เป็นทางการ (formal)

คำตรงกันข้าม

คำตรงกันข้ามกับคำว่า underneath/beneath คือคำว่า on
คำตรงกันข้ามกับคำว่า under/beneath คือคำว่า over
คำตรงกันข้ามกับคำว่า below คือคำว่า above
อ่านเพิ่มเติม การใช้ above และ over เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

Under, Below, Underneath, Beneath Comparision

สรุป

การใช้ Under, Below, Beneath และ Underneath อาจจะฟังดูสับสน แต่เมื่อนำมาอธิบายด้วยภาพก็สามารถทำให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจากบทความนี้สามารถนำมาทำเป็นภาพได้ดังนี้

ภาพสรุปการใช้ Under, Below, Beneath และ Underneath

แหล่งข้อมูล

Down – under – below – beneath – underneath
PREPOSITIONS in English: under, below, beneath, underneath

To top