การใช้ Like กับ Would like ต่างกันอย่างไร

การใช้ Like กับ Would like ต่างกันอย่างไร

เราสามารถพบเห็นประโยคที่ใช้ like กับ would like ในภาษาอังกฤษได้บ่อยครั้ง และมักจะเกิดความสับสนว่าทั้ง 2 คำนี้มีความหมายเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งจริง ๆ แล้ว ความหมายของ like กับ would like ในภาษาอังกฤษนั้นมีความหมายที่ต่างกันดังนี้

ความหมาย

Like หมายถึง ชอบ
Woud like หมายถึง ต้องการ หรือ อยากจะ (มีความหมายเหมือนกับ want to)

คำว่า would like มีความหมายเหมือนกับ คำว่า want ซึ่งหมายถึง ต้องการ เหมือนกัน แต่คำว่า would like เป็นคำสุภาพ เป็นคำที่เป็นทางการ (formal) มักใช้กับคนที่เราไม่คุ้ยเคย หรือผู้ใหญ่ เป็นต้น ซึ่งจะสุภาพมากกว่าการใช้คำว่า want

เรามักจะพบการใช้ like และ would like ในหลายรูปแบบ เช่น

I like
I would like
I would like to
I’d like
I’d like to

วิธีการใช้ในรูปแบบต่าง ๆ นี้ สามารถอธิบายได้ดังนี้

1. หลักการใช้ Like

หลักการใช้ Like แบ่งออกได้เป็น 4 แบบ ดังนี้
like + noun (คำนาม)
like + v.ing (คำกริยาที่เติม ing)
like + to + verb (คำกริยา)
like + wh-clause (ประโยคที่ขึ้นต้นด้วยคำประเภทคำถาม)

1.1 like + noun (คำนาม)

I like K-Pop.
ฉันชอบ K-pop

I like fried chicken.
ฉันชอบกินไก่ทอด

1.2 like + v.ing (like ตามด้วยคำกริยาที่เติม ing)

I like walking in the morning.
ฉันชอบเดินในตอนเช้า

He likes playing PC game.
ฉันชอบเล่นเกมพีซี

I like playing tennis.
ฉันชอบเล่นเทนนิส

1.3 like + to + verb (คำกริยา)

She likes to go and see her parents at the weekend.
เธอชอบไปเยี่ยมพ่อแม่ตอนวันหยุดสุดสัปดาห์

I like to watch movies on Netflix.
ฉันชอบดูหนังทาง Netflix

1.4 like + wh-clause (ประโยคที่ขึ้นต้นด้วยคำประเภทคำถาม)

I don’t like what he did.
ฉันไม่ชอบสิ่งที่เขาทำ

We liked how they cooked the fish.
เราชอบวิธีการที่พวกเขาปรุงปลา

หมายเหตุ

Like + v.ing และ like + to + verb สามารถใช้แทนกันได้ ขึ้นอยู่กับว่าต้องการเลือกใช้แบบไหน เช่น
I like playing tennis สามารถใช้ I like to play tennis ได้ด้วย

2. หลักการใช้ Would like

หลักการใช้ Would like แบ่งออกได้เป็น 2 แบบ ดังนี้

would like + to + verb (คำกริยา)
would like + noun (คำนาม)

บางครั้งเราสามารถพบเจอการใช้ would like ในรูปแบบ I’d like
เพราะว่า would like สามารถเขียนย่อได้เป็น I’d like, you’d, we’d like, they’d like, he’d like, she’d like และ it’d like

2.1 would like + to + verb (คำกริยา)

I would like to buy a new car.
ฉันต้องการที่จะซื้อรถใหม่

I’d like to order a pizza.
ฉันต้องการที่จะสั่งพิซซ่า

I would like to place an order.
ฉันต้องการที่จะสั่งอาหาร

There is a question I would like to ask.
มีคำถามที่ฉันต้องการถาม

2.2 would like + noun (คำนาม)

I would like a cup of tea.
ฉันต้องการน้ำชาสักแก้ว

I’d like a table for lunch.
ฉันต้องการโต๊ะสำหรับทานมื้อกลางวัน

I would like you to start preparing dinner.
ฉันต้องการให้คุณเริ่มเตรียมอาาหารเย็นได้แล้ว

แหล่งข้อมูล

Like
Would like

To top