การใช้ How much และ How many

การใช้ How much และ How many

How much และ How many ใช้ในการตั้งคำถาม เมื่อเราต้องการทราบจำนวนหรือปริมาณของของบางอย่างว่ามีเท่าไหร่ ในบทเรียนนี้จะอธิบายถึงวิธีการใช้ How much และ How many ว่ามีวิธีการใช้อย่างไร แตกต่างกันอย่างไร และมีตัวอย่างประโยค

ทบทวนความจำ

ก่อนที่จะเรียนเรื่องการการใช้ How much และ How many ในการตั้งคำถาม เรามาทบทวนความรู้กันเล็กน้อย การใช้ Much และ Many มีหลักการพื้นฐานดังนี้

  • Much ใช้กับคำนามนับไม่ได้
  • Many ใช้กับคำนามนับได้ (อยู่ในรูปแบบพหูพจน์)

ตัวอย่างคำนามนับไม่ได้ ที่ใช้กับ Much
Water, Milk, Sugar, Rice, Bread, Salt, Sand, Air, Love, Time, Money, Information, Furniture, Music และ Happiness เป็นต้น

ตัวอย่างคำนามนับได้ ที่ใช้กับ Many
Dogs, Cats, Books, Chairs,Tables, Cars, Bicycles, Pens, Shoes, Phones, Cameras, Balls, Hats, Cusp และ Trees เป็นต้น

การใช้ How much

How much ใช้ในการตั้งคำถามเมื่อเราต้องทราบ “จำนวนหรือปริมาณ” และ “ราคา” ของบางอย่าง การใช้ How much จึงสามารถแบ่งการใช้งานออกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ

รูปแบบที่ 1 ใช้ในการตั้งคำถามเกี่ยวกับ “จำนวนหรือปริมาณ” มีโครงสร้างประโยคคือ

  • How much + คำนามนับไม่ได้ (uncountable noun)
  • How much + กริยาวลี (verb phrase)

ตัวอย่างประโยค
How much + คำนามนับไม่ได้ (uncountable noun)

How much time do we have left to finish the project?
เรามีเวลาเหลือเท่าไหร่ในการทำโครงการให้เสร็จ

How much water should I add to the bottle?
ฉันควรเติมน้ำเข้าไปในขวดเท่าไหร่

How much money do you have?
คุณมีเงินเท่าไหร่

How much sleep do you usually get?
โดยปกติคุณนอนเป็นเวลาเท่าไหร่

How much sugar should I add to the coffee?
ฉันควรเติมน้ำตาลเท่าไหร่ลงไปในกาแฟ

How much coffee do you drink in a day?
คุณดื่มกาแฟวันละเท่าไหร่

ตัวอย่างประโยค
How much + กริยาวลี (verb phrase)

How much did you enjoy the concert last night?
คุณมีความสุขกับกับคอนเสิร์ตเมื่อคืนเท่าไหร่

How much do you eat when you’re on a diet?
คุณกินปริมาณเท่าไหร่ตอนที่คุณกำลังลดน้ำหนัก

How much does the package weigh?
พัสดุมีน้ำหนักเท่าไหร่

How much do you love your family?
คุณรักครอบครัวของคุณมากเท่าใด

How much do you know about the history of your country?
คุณรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศคุณมากเท่าไหร่

How much did you pay for your car?
คุณจ่ายเงินซื้อรถของคุณเท่าไหร่

***กริยาวลี คือ กลุ่มคำที่มีคำกริยาอยู่ด้วย

สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง “How much + คำนามนับไม่ได้” และ “How much + กริยาวลี” คือจากที่ถาม “จำนวนหรือปริมาณ” ของบางอย่าง ซึ่งเป็นคำนาม เช่น ถามว่ามีเงินเท่าไหร่ มีน้ำตาลเท่าไหร่ หรือมีเวลาเท่าไหร่   กลายเป็นถามคำประเภทกริยา เช่น กินเท่าไหร่ รักเท่าไหร่ หรือถามความรู้สึกว่ามีมากเท่าไหร่ เป็นต้น

  • How much + กริยาวลี มีจุดสังเกตคือ จะใช้ do/does/did เข้ามาช่วย
  • Do ใช้กับ I, you, we ,they. Does ใช้กับ He, She, It และ Did ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้ว
  • จากตัวอย่างประโยค How much + กริยาวลี มีคำกริยาคือคำว่า enjoy, eat, weight, love, know และ pay

รูปแบบที่ 2 ใช้ในการตั้งคำถามเกี่ยวกับ “ราคา” เพื่อถามว่าราคาเท่าไหร่ มีโครงสร้างประโยคคือ

  • How much is/are + คำนาม ?
  • How much does/do/did + คำนาม + cost ?

ตัวอย่างประโยค
How much is/are + คำนาม ?

How much is this shirt?
เสื้อเชิ้ตตัวนี้ราคาเท่าไหร่

How much are these shoes?
รองเท้าคู่นี้ราคาเท่าไหร่

How much is the ticket for the concert?
ตั๋วคอนเสิร์ตราคาเท่าไหร่

How much is the taxi ride to the airport?
ค่าแท๊กซี่ไปสนามบินเท่าไหร่

ตัวอย่างประโยค
How much does/do/did + คำนาม + cost ?

How much did the plane tickets cost?
ตั๋วเครื่องบินราคาเท่าไหร่

How much do the concert tickets cost?
ตั๋วคอนเสิร์ตราคาเท่าไหร่

How much does it cost to get a haircut?
ตัดผมราคาเท่าไหร่

How much does this dress cost?
ชุดนี้ราคาเท่าไหร่

การใช้ How many

How many ใช้ในการตั้งคำถามเมื่อเราต้องทราบ “จำนวนหรือปริมาณ” ของบางอย่าง เช่น เดียวกับ การใช้ how much เพียงแต่ว่า how many ใช้กับ คำนามนับได้ (ในรูปแบบพหูพจน์) การใช้ How many มีโครงสร้างประโยคคือ

How many + คำนามนับได้ (พหูพจน์)

ตัวอย่างประโยค

How many books do you have on your bookshelf?
คุณมีหนังสือจำนวนเท่าไหร่บนชั้นหนังสือของคุณ

How many people are coming to the party?
มีคนจำนวนเท่าไหร่ที่จะมางานเลี้ยง

How many languages can you speak?
คุณพูดได้กี่ภาษา

How many students are in the classroom?
มีจำนวนนักเรียนเท่าไหร่ในชั้นเรียน

How many hours do you sleep each night?
คุณนอนหลับกี่ชั่วโมงในแต่ละคืน

How many pages are in this book?
หนังสือมีจำนวนหน้าเท่าไหร่

How many cars in the parking lot?
มีรถจำนวนเท่าไหร่ในลานจอดรถ

How many calories are in a cheeseburger?
มีจำนวนแคลลอรี่เท่าไหร่ในชีสเบอร์เกอร์

การละเว้นคำนาม

การใช้ How much และ How many ในการตั้งคำนาม เราสามารถละเว้นคำนามออกจากประโยคคำถามได้ ในกรณีที่เราทราบอยู่ก่อนแล้วว่าผู้ฟังทราบอยู่แล้วว่าเราหมายถึงอะไร

ตัวอย่างประโยค

A: I need some pens.
B: How many do you need?

A: I need some money.
B: How much do you need?

A: I would like to buy some sugar?
B: How much would you like?

สรุป

การใช้ How much และ How many ในการตั้งคำถาม มีโครงสร้างประโยค ดังนี้

How much
รูปแบบที่ 1 ใช้ในการตั้งคำถามเกี่ยวกับ “จำนวนหรือปริมาณ” มีโครงสร้างประโยคคือ
How much + คำนามนับไม่ได้
How much + กริยาวลี

รูปแบบที่ 2 ใช้ในการตั้งคำถามเกี่ยวกับ “ราคา” มีโครงสร้างประโยคคือ
How much is/are + คำนาม ?
How much does/do/did + คำนาม + cost ?

How many
How many + คำนามนับได้ (พหูพจน์)

การละเว้นคำนาม

การใช้ How much และ How many ในการตั้งคำนาม เราสามารถละเว้นคำนามออกจากประโยคคำถามได้ ในกรณีที่เราทราบอยู่ก่อนแล้วว่าผู้ฟังทราบอยู่แล้วว่าเราหมายถึงอะไร

How much money do you need? –> How much do you need?
How many pens do you want? –> how many do you want?

To top