การใช้ As, Because และ Since เพื่ออธิบายเหตุและผล

การใช้ As / Because / Since

โดยปกติเรามักจะใช้คำว่า Because เพื่อใช้อธิบายเหตุผลว่าสิ่งที่เกิดขึ้น เกิดจากสาเหตุอะไร แต่นอกจากคำว่า Because แล้วยังมีคำว่า As และ Since ที่มักพบได้ในภาษาอังกฤษที่ใช้แทน Because ในประโยคได้ ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนเรื่องการใช้ As, Because และ Since ในประโยคเพื่ออธิบายเหตุและผลที่เกิดขึ้น

การใช้ As / Because / Since แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ

  1. การใช้ As / Because / Since ในความหมายว่า “เพราะว่า” หรือ “เนื่องจากว่า” สามารถใช้ได้ทั้ง ขึ้นต้นประโยค หรือ เชื่อมประโยค
  2. การใช้ As ในความหมายว่า “ในขณะที่” หรือ “ในตอนที่”  สามารถใช้ได้ทั้ง ขึ้นต้นประโยค หรือ เชื่อมประโยค

1. การใช้ As / Because / Since ในความหมายว่า “เพราะว่า” หรือ “เนื่องจากว่า”

การใช้ As / Because / Since เพื่อบอกเหตุผลหรือสาเหตุ โดยมีความหมายว่า “เพราะว่า” หรือ “เนื่องจากว่า” มีโครงสร้างประโยคคือ สามารถใช้ได้ทั้ง ขึ้นต้นประโยค หรือ เชื่อมประโยค ตัวอย่างเช่น

Because I didn’t get enough sleep, I feel tired today.
เนื่องจากว่าฉันนอนไม่พอ วันนี้ฉันรู้สึกเหนื่อย

จากตัวอย่างเป็นการแสดงให้เห็นลักษณะการใช้ Because ในการอธิบายเหตุผลว่าทำไมถึงรู้สึกเหนื่อย เนื่องจากนอนไม่พอ ในตัวอย่างจะเป็นการใช้ Because ในการขึ้นต้นประโยค หรือถ้าจะใช้ในลักษณะเชื่อมประโยคก็ได้ โดยแก้ไขประโยคให้อธิบายผลที่เกิดขึ้นก่อนอธิบายสาเหตุ ดังนี้

I feel tired today because I didn’t get enough sleep.
วันนี้ฉันรู้สึกเหนื่อย เนื่องจากว่าฉันนอนไม่พอ

หรือจะใช้ As หรือ Since แทน Because ในประโยคก็ได้ โดยที่ความหมายยังคงเหมือนเดิม เช่น

As I didn’t get enough sleep, I feel tired today.
Since I didn’t get enough sleep, I feel tired today.

จากที่ได้อธิบายการใช้งาน การใช้ As / Because / Since ในความหมายว่า “เพราะว่า” หรือ “เนื่องจากว่า” เพื่อบอกเหตุผลหรือสาเหตุ และแสดงวิธีใช้ในลักษณะที่ ใช้ขึ้นต้นประโยค หรือ ใช้วางอยู่ตรงกลางเพื่อเชื่อมประโยคก็ได้

ตัวอย่างประโยค

As

As it was a beautiful day, we decided to go for a picnic.
เพราะว่ามันเป็นที่อากาศดี เราจึงตัดสินใจที่จะออกไปปิกนิก

As it was too noisy at the restaurant, they decided to eat outside.
เนื่องจากว่าในร้านอาหารเสียงดังมาก พวกเขาจึงตัดสินใจที่จะนั่งทานที่โต๊ะข้างนอกร้าน

As we’re planning a vacation next year, we need to save money.
เพราะว่าเราวางแผนจะท่องเที่ยวไปในปีหน้า เราจึงต้องเก็บเงิน

As a coffee lover, I start my day with a cup of Americano.
เนื่องจากเป็นคนชอบกาแฟ ฉันจึงเริ่มต้นวันด้วยกาแฟอเมริกาโน

He studied hard for the exam as he wanted to get a good grade.
เราเรียนหนักมาเพื่อการสอบ เพราะว่าเขาต้องการทำเกรดให้ดี

She spoke softly as she didn’t want to wake up the baby.
เธอพูดเสียงเบา เนื่องจากเธอไม่ต้องการที่จะทำให้เด็กตื่น

They decided to cancel the picnic as it started to rain.
พวกเขาตัดสินใจที่จะยกเลิกปิกนิกเนื่องจากว่าฝนเริ่มตกแล้ว

Because

Because I don’t have any money, I can’t buy a new phone.
เพราะว่าฉันไม่มีเงิน ฉันจึงซื้อโทรศัพท์ใหม่ไม่ได้

Because I’m hungry, I’m going to make a sandwich.
เพราะว่าฉันหิว ฉันจึงจะทำแซนวิช

Because it’s raining outside, I’ll bring my umbrella with me.
เนื่องจากว่าฝนกำลังตก ฉันจึงต้องนำร่มไปด้วย

Because he has a meeting, he won’t be able to join us for lunch.
เพราะว่าเขาติดประชุม เขาจึงไม่สามารถมาทานอาหารกลางวันกับเราได้

They cancelled the game because it was raining.
พวกเขายกเลิกการแข่งขันเนื่องจากฝนตก

I’m happy because I got a raise at work.
ฉันดีใจเพราะว่าฉันได้ขึ้นเงินเดือน

He missed the bus because he overslept.
เขาตกรถเพราะว่าเขาตื่นสาย

They got lost because they didn’t have a map.
พวกเขาหลงทางเพราะพวกเขาไม่มีแผนที่

Since

Since I broke my leg, I can’t play soccer for a while.
เนื่องจากขาฉันหัก ฉันจึงไม่สามารถเล่นฟุตบอลได้สักพัก

Since I am not feeling well, I am staying home today.
เนื่องจากฉันรู้สึกไม่สบาย ฉันจึงหยุดงานอยู่บ้าน

Since I am on a diet, I can’t eat any sweets.
เนื่องจากฉันกำลังลดน้ำหนัก ฉันจึงไม่กินขนมหวาน

I need to learn how to use this software since I don’t have any experience.
ฉันต้องเรียนวิธีการใช้โปรแกรมนี้ เพราะว่าฉันไม่มีเคยใช้มาก่อน

I can’t make any calls since I lost my phone.
ฉันโทรศัพท์ไม่ได้เพราะว่าฉันทำโทรศัพท์หาย

I won’t be able to attend the party tonight since I have a lot of work to do.
ฉันไม่สามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงคืนนี้ได้ เนื่องจากฉันมีงานที่ต้องทำอีกเยอะ

2. การใช้ As ในความหมายว่า “ในขณะที่” หรือ “ในตอนที่”

การใช้ As ยังมีการแยกการใช้งานออกเป็นอีกลักษณะ คือ การใช้ As ในความหมายว่า “ในขณะที่” หรือ “ในตอนที่” ใช้เมื่อในประโยค มีเหตุการณ์สองเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน สามารถใช้ได้ทั้ง ขึ้นต้นประโยค หรือ เชื่อมประโยค

ตัวอย่างประโยค

As we were driving home, it started to rain heavily.
ในขณะที่เรากำลังขับรถกลับบ้าน ฝนก็ตกลงมาอย่างหนัก

As I was eating my breakfast, my cat jumped on the table.
ในขณะที่ฉันกำลังทานอาหารเช้า แมวของฉันก็กระโดดขึ้นบนโต๊ะ

As I was reading my book, the power went out.
ในขณะที่ฉันกำลังอ่านหนังสือ ไฟดับ

The smoke alarm went off as I was cooking dinner.
เครื่องตรวจจับควันส่งเสียงเตือนในขณะที่ฉันกำลังทานอาหาร

The sky turned a beautiful shade of pink as the sun set.
ท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีชมพูสวยงามในขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังตก

The birds began to sing as the sun was rising.
นกเริ่มส่งเสียงร้องเมื่อพระอาทิตย์ขึ้น

I found an old photo album as I was cleaning the house.
ฉันเจออัลบั้มรูปเก่าในขณะที่ฉันกำลังทำความสะอาดบ้าน

สรุป

จากบทเรียนนี้ สามารถสรุปการใช้ As / Because / Since ออกมาเป็นตารางได้ดังนี้

คำศัพท์ความหมาย/วิธีใช้ตำแหน่งที่วาง
As / Because / Sinceเพราะว่า, เนื่องจาก

ใช้เพื่ออธิบายเหตุและผล
ขึ้นต้นประโยค หรือ เชื่อมประโยค
เมื่อใช้ As / Because / Since ขึ้นต้นประโยค จะเป็นการกล่าวถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น ก่อนที่จะกล่าวถึงผลที่ตามมา แต่เมื่อใช้เชื่อมประโยค จะเป็นการกล่าวถึงผลที่เกิดขึ้น ก่อนที่จะกล่าวถึงสาเหตุ

I feel tired today because I didn’t get enough sleep.
วันนี้ฉันรู้สึกเหนื่อย เนื่องจากว่าฉันนอนไม่พอ

As I didn’t get enough sleep, I feel tired today.
Since I didn’t get enough sleep, I feel tired today.
เนื่องจากว่าฉันนอนไม่พอ วันนี้ฉันจึงรู้สึกเหนื่อย
As“ในขณะที่” หรือ “ในตอนที่”

ใช้เมื่อในประโยค มีเหตุการณ์สองเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน
ขึ้นต้นประโยค หรือ เชื่อมประโยค

As we were driving home, it started to rain heavily.
ในขณะที่เรากำลังขับรถกลับบ้าน ฝนก็ตกลงมาอย่างหนัก

The birds began to sing as the sun was rising.
นกเริ่มส่งเสียงร้องเมื่อพระอาทิตย์ขึ้น
To top