การใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน ชีวิตประจำวัน หรือการเรียนในทุกระดับชั้นต้องพบเจอคำว่า Do และ Make อยู่บ่อยครั้ง ทั้งสองคำนี้ มีความหมายที่เหมือนกันคือหมายถึงทำ แต่ก็มีการใช้งานที่ต่างกัน ดังที่จะอธิบายในบทเรียนนี้

Do กับ Make ต่างกันอย่างไร

Do ใช้กับ การทำกิจกรรม เล่นกีฬา ทำกริยาท่าทาง ทำงานบ้าน ทำงาน
Make ใช้กับ การสร้างขึ้น (เพื่อให้เกิดออกมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้ ) หรือ ทำให้เกิดขึ้น (ทำให้เกิดผลลัพธ์ ผลสำเร็จ)

มีการใช้แบ่ง Do และ Make จาก Woodward English มีความน่าสนใจ ซึ่งแบ่งการใช้ Do ออกเป็น 3 กลุ่ม และ Make ออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

Do ใช้กับ

  1. Work, Jobs and Tasks (การทำงานและภาระงาน)
  2. Non-Specific Activities (กิจกรรมที่ไม่ระบุเฉพาะเจาะจง)
  3. Replace Verb when Obvious (ใช้แทนคำกริยาบางคำ)

Make ใช้กับ

  1. Food, Drink and Meals (การทำอาหาร เครื่องดื่ม และมื้ออาหาร)
  2. Product Material / Origin (บอกว่าทำจากวัตถุดิบอะไรและทำจากสถานที่ไหน)
  3. Produce a Reaction (การทำใหเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง )
  4. Plans and Decisions (การวางแผนและการตัดสินใจ)
  5. Speaking and Sounds (การพูดและทำใหเกิดเสียง)
ภาพการแบ่งการใช้ Do ออกเป็น 3 กลุ่ม และ Make ออกเป็น 5 กลุ่ม

ตัวอย่างการใช้ Do

I need to do my homework before dinner.
ฉันต้องทำการบ้านก่อนอาหารเย็น

We need to do the laundry today.
เราต้องซักผ้าวันนี้

She’s doing some research for her history paper.
เธอกำลังทำการค้นคว้าข้อมูลเพื่อทำรายงานวิชาประวัติศาสตร์

I’m going to do my hair before I go out tonight.
ฉันกำลังทำผมก่อนออกไปเที่ยวคืนนี้

We have to do some grocery shopping today.
เราต้องไปช๊อปปิ้งของใช้วันนี้

He wants to do some exercise to stay healthy.
เขาต้องออกกำลังกายบ้างเพื่อให้สุขภาพดี

She’s doing some yoga to relax after a long day.
เธอกำลังฝึกโยคะเพื่อผ่อนคายหลังจากทำงานมาทั้งวัน

He’s doing some work in the garden.
เขากำลังทำงานบางอย่างในสวน

I usually do the dishes after dinner.
ฉันล้างจานหลังอาหารมื้อเย็นเป็นประจำ

ตัวอย่างการใช้ Make

I can make you happy.
ฉันทำให้คุณมีความสุขได้

She’s going to make a cake for her friend’s birthday.
เธอกำลังจะทำเค้กสำหรับงานวันเกิดของเพื่อน

He’s trying to make a decision about which job offer to accept.
เขากำลังพยายามที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับการตอบรับงานที่ได้รับข้อเสนอมา

He’s going to make a pizza for dinner tonight.
เขากำลังจะทำพิซซ่าสำหรับเป็นอาหารเย็นคืนนี้

We have to make some changes to the plan before we present it.
เราต้องทำการเปลี่ยนแผนบางอย่างก่อนที่จะนำเสนอ

He’s going to make a list of things he needs to buy at the store.
เขากำลังจะรายการสิ่งของที่ต้องซื้อที่ร้าน

She’s going to make a reservation at the restaurant.
เธอกำลังจะทำการจองร้านอาหาร

She’s going to make a speech at the graduation ceremony.
เธอกำลังจะกล่าวสุนทรพจน์ที่พิธีรับปริญญา

They’re going to make a donation to their favorite charity.
พวกเขากำลังจะบริจาคให้กับองค์กรการกุศลที่พวกเเขาชื่นชอบ

She wants to make a good impression on her first day of work.
เธอต้องทำให้เกิดความประทับใจในวันทำงานวันแรกของเธอ

จากบทเรียนเรื่องการใช้ Do และ Make ตามแนวทางการแบ่งการใช้ Do ออกเป็น 3 แนวทาง และแบ่งการใช้ Make ออกเป็น 5 แนวทาง ก็พอจะช่วยให้สามารถแยกการใช้ Do และ Make ได้ แต่ต้องมีการฝึกฝนอยู่พอสมควร