การใช้ Do กับ Make ต่างกันอย่างไร

การใช้ Do กับ Make ต่างกันอย่างไร

การใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน ชีวิตประจำวัน หรือการเรียนในทุกระดับชั้นต้องพบเจอคำว่า Do และ Make อยู่บ่อยครั้ง ทั้งสองคำนี้ มีความหมายที่เหมือนกันคือหมายถึงทำ แต่ก็มีการใช้งานที่ต่างกัน ดังที่จะอธิบายในบทเรียนนี้

Do กับ Make ต่างกันอย่างไร

Do ใช้กับ การทำกิจกรรม เล่นกีฬา ทำกริยาท่าทาง ทำงานบ้าน ทำงาน
Make ใช้กับ การสร้างขึ้น (เพื่อให้เกิดออกมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้ ) หรือ ทำให้เกิดขึ้น (ทำให้เกิดผลลัพธ์ ผลสำเร็จ)

มีการใช้แบ่ง Do และ Make จาก Woodward English มีความน่าสนใจ ซึ่งแบ่งการใช้ Do ออกเป็น 3 กลุ่ม และ Make ออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

Do ใช้กับ

  1. Work, Jobs and Tasks (การทำงานและภาระงาน)
  2. Non-Specific Activities (กิจกรรมที่ไม่ระบุเฉพาะเจาะจง)
  3. Replace Verb when Obvious (ใช้แทนคำกริยาบางคำ)

Make ใช้กับ

  1. Food, Drink and Meals (การทำอาหาร เครื่องดื่ม และมื้ออาหาร)
  2. Product Material / Origin (บอกว่าทำจากวัตถุดิบอะไรและทำจากสถานที่ไหน)
  3. Produce a Reaction (การทำให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนอง )
  4. Plans and Decisions (การวางแผนและการตัดสินใจ)
  5. Speaking and Sounds (การพูดและทำให้เกิดเสียง)
ภาพการแบ่งการใช้ Do ออกเป็น 3 กลุ่ม และ Make ออกเป็น 5 กลุ่ม

ตัวอย่างการใช้ Do

I need to do my homework before dinner.
ฉันต้องทำการบ้านก่อนอาหารเย็น

We need to do the laundry today.
เราต้องซักผ้าวันนี้

She’s doing some research for her history paper.
เธอกำลังทำการค้นคว้าข้อมูลเพื่อทำรายงานวิชาประวัติศาสตร์

I’m going to do my hair before I go out tonight.
ฉันกำลังทำผมก่อนออกไปเที่ยวคืนนี้

We have to do some grocery shopping today.
เราต้องไปช๊อปปิ้งของใช้วันนี้

He wants to do some exercise to stay healthy.
เขาต้องออกกำลังกายบ้างเพื่อให้สุขภาพดี

She’s doing some yoga to relax after a long day.
เธอกำลังฝึกโยคะเพื่อผ่อนคายหลังจากทำงานมาทั้งวัน

He’s doing some work in the garden.
เขากำลังทำงานบางอย่างในสวน

I usually do the dishes after dinner.
ฉันล้างจานหลังอาหารมื้อเย็นเป็นประจำ

ตัวอย่างการใช้ Make

I can make you happy.
ฉันทำให้คุณมีความสุขได้

She’s going to make a cake for her friend’s birthday.
เธอกำลังจะทำเค้กสำหรับงานวันเกิดของเพื่อน

He’s trying to make a decision about which job offer to accept.
เขากำลังพยายามที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับการตอบรับงานที่ได้รับข้อเสนอมา

He’s going to make a pizza for dinner tonight.
เขากำลังจะทำพิซซ่าสำหรับเป็นอาหารเย็นคืนนี้

We have to make some changes to the plan before we present it.
เราต้องทำการเปลี่ยนแผนบางอย่างก่อนที่จะนำเสนอ

He’s going to make a list of things he needs to buy at the store.
เขากำลังจะรายการสิ่งของที่ต้องซื้อที่ร้าน

She’s going to make a reservation at the restaurant.
เธอกำลังจะทำการจองร้านอาหาร

She’s going to make a speech at the graduation ceremony.
เธอกำลังจะกล่าวสุนทรพจน์ที่พิธีรับปริญญา

They’re going to make a donation to their favorite charity.
พวกเขากำลังจะบริจาคให้กับองค์กรการกุศลที่พวกเเขาชื่นชอบ

She wants to make a good impression on her first day of work.
เธอต้องทำให้เกิดความประทับใจในวันทำงานวันแรกของเธอ

จากบทเรียนเรื่องการใช้ Do และ Make ตามแนวทางการแบ่งการใช้ Do ออกเป็น 3 แนวทาง และแบ่งการใช้ Make ออกเป็น 5 แนวทาง ก็พอจะช่วยให้สามารถแยกการใช้ Do และ Make ได้ แต่ต้องมีการฝึกฝนอยู่พอสมควร

To top