ภาพสรุปการใช้ Under, Below, Beneath และ Underneath

ภาพสรุปการใช้ Under, Below, Beneath และ Underneath