รวมคำศัพท์ชื่อแมลงต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ

insects คำศัพท์แมลงในภาษาอังกฤษ

แมลงในโลกนี้มีอยู่เป็นจำนวนมาก บางตัวเราก็รู้จัก บางตัวเราก็ไม่รู้จัก รายชื่อแมลงเหล่านี้เป็นแมลงที่เราพบเห็นได้บ่อยในชีวิตประจำวัน ถ้าอยากรู้ว่าแต่ละชนิด สามารถเรียกเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไรบ้าง ต้องดูที่โพสต์นี้เลยครับ รวบรวมมากว่า 20 ชนิด

รายชื่อแมลงภาษาอังกฤษกลุ่มที่ 1 มีแมลงที่เราคุ้นเคยกันอย่างดี ได้แก่ ยุง ผี้เสื้อ ผีเสื้อราตรี จั๊กจั่น แมลงปีกแข็ง เหลือบ และตัวต่อ

คำศัพท์ชื่อแมลงภาษาอังกฤษ group 1
รายชื่อแมลงภาษาอังกฤษกลุ่มที่ 1
1mosquitoยุง
2butterflyผีเสื้อ
3mothผีเสื้อราตรี
4cicadaจักจั่น
5beetleแมลงปีกแข็ง
6horseflyเหลือบ
7waspตัวต่อ

รายชื่อแมลงภาษาอังกฤษกลุ่มที่ 2 มีเพิ่มขึ้นมาอีก 6 ชนิด ได้แก่ ผึ้ง ตั๊กแตนตำข้าว ตั๊กแตนกิ่งไม้ เห็บ แมลงปอ และแมลงวัน

รายชื่อแมลงภาษาอังกฤษกลุ่มที่ 2
รายชื่อแมลงภาษาอังกฤษกลุ่มที่ 2
8beeผึ้ง
9praying mantisตั๊กแตนตำข้าว
10stick bugตั๊กแตนกิ่งไม้
11fleaหมัด
12dragonflyแมลงปอ
13flyแมลงวัน

รายชื่อแมลงภาษาอังกฤษกลุ่มที่ 3 ได้แก่ ตั๊กแตน ปลวก แมลงสาบ แมลงเต่าทอง ปลวก มด และจิ้งหรีด

รายชื่อแมลงภาษาอังกฤษกลุ่มที่ 3
รายชื่อแมลงภาษาอังกฤษกลุ่มที่ 3
14grasshopperตั๊กแตน
15ladybugแมลงเต่าทอง
16antมด
17termiteปลวก
18cockroachแมลงสาบ
19cricketจิ้งหรีด

โพสต์นี้คงเป็นประโยชน์ สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว เพราะรายชื่อแมลงภาษาอังกฤษเหล่านี้ เราพบเจอได้บ่อยในชีวิตประจำวัน

To top