5 หลักการเปลี่ยนคำคุณศัพท์ (Adjective) เป็นขั้นกว่าและขั้นที่สุด

5 หลักการเปลี่ยนคำคุณศัพท์ (Adjective) เป็นขั้นกว่าและขั้นที่สุด

หลักการเปลี่ยนคำศัพท์เป็นขั้นกว่าและขั้นที่สุด สามารถแบ่งออกเป็น 5 หลักการดังนี้

 1. คำคุณศัพท์ที่มี 1 พยางค์
 2. คำคุณศัพท์ที่มี 2 พยางค์
 3. คำคุณศัพท์ที่มี 3 พยางค์
 4. คำคุณศัพท์แบบพิเศษ
 5. คำคุณศัพท์ที่เปลี่ยนรูป

1. คำคุณศัพท์ที่มี 1 พยางค์

ขั้นกว่า — คำคุณศัพท์ที่มี 1 พยางค์

 • เติม er ต่อท้ายคำ
 • คำที่ลงท้ายด้วย e ให้เปลี่ยนเป็น er
 • คำที่มี สระ a, e, i, o, u นำหน้าพยัญชนะตัวสุดท้าย ต้องเพิ่มพยัญชนะตัวสุดท้ายไปอีกตัว ก่อนเติม er ต่อท้าย เช่น big มี i อยู่หน้า g ซึ่งเป็นพยัญชนะตัวสุดท้าย ให้ทำการเพิ่มพยัญชนะตัวสุดท้ายอีกตัวเป็น bigg ก่อนเติม -er เป็น bigger หรือ hot เปลี่ยนเป็น hotter (ข้อยกเว้น: คำที่ลงท้ายด้วย w และ r ไม่ต้องเพิ่ม w หรือ r อีกตัวก่อนเติม er เช่น คำว่า new -> newer, low -> lower, poor -> poorer)

ขั้นที่สุด — คำคุณศัพท์ที่มี 1 พยางค์

 • เติม est ต่อท้ายคำ
 • คำที่ลงท้ายด้วย e ให้เปลี่ยนเป็น est
 • คำที่มี สระ a, e, i, o, u นำหน้าพยัญชนะตัวสุดท้าย ต้องเพิ่มพยัญชนะตัวสุดท้ายไปอีกตัว ก่อนเติม est ต่อท้าย เช่น big มี i อยู่หน้า g ซึ่งเป็นพยัญชนะตัวสุดท้าย ให้ทำการเพิ่มพยัญชนะตัวสุดท้ายอีกตัวเป็น bigg ก่อนเติม -est เป็น biggest หรือ hot เปลี่ยนเป็น hottest (ข้อยกเว้นคำที่ลงท้ายด้วย w ไม่ต้องเพิ่ม w อีกตัวก่อนเติม est เช่น คำว่า new -> newest, low -> lowest, poor -> poorest)
คำศัพท์คำศัพท์ขั้นที่สุด
ShortShorterShortest
TallTallerTallest
FastFasterFastest
NiceNicerNicest
WideWiderWidest
BigBiggerBiggest
HotHotterHottest
NewNewerNewest
LowLowerLowest
PoorPoorerPoorest

2. คำคุณศัพท์ที่มี 2 พยางค์

ขั้นกว่า — คำคุณศัพท์ที่มี 2 พยางค์         

 • เติม er ต่อท้ายคำ
 • คำที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม -er
 • คำที่ลงท้ายด้วย -ful, -less, -ing, -ed, ous ไม่ต้องเปลี่ยนรูป แต่ให้ใช้ more นำหน้าคำเหล่านั้น

ขั้นที่สุด — คำคุณศัพท์ที่มี 2 พยางค์

 • เติม est ต่อท้ายคำ
 • คำที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม -est
 • คำที่ลงท้ายด้วย -ful, -less, -ing, -ed, -ous ไม่ต้องเปลี่ยนรูป แต่ให้ใช้ most นำหน้าคำเหล่านั้น
คำศัพท์ขั้นกว่าขั้นที่สุด
SmallSmallerSmallest
SweetSweeterSweetest
StrongStrongerStrongest
StrangeStrangerStrangest
HappyHappierHappiest
PrettyPrettierPrettiest
HungryHungrierHungriest
NarrowNarrowerNarrowest
UsefulMore usefulMost useful
HopelessMore hopelessMost hopeless
UselessMore uselessMost useless
BoringMore boringMost boring
AnnoyedMore annoyedMost annoyed
FuriousMore furiousMost furious

3. คำคุณศัพท์ที่มี 3 พยางค์

ขั้นกว่า — คำคุณศัพท์ที่มี 3 พยางค์

 • ใช้คำว่า more นำหน้าคำศัพท์ โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนรูปคำศัพท์

ขั้นที่สุด — คำคุณศัพท์ที่มี 3 พยางค์

 • ใช้คำว่า most นำหน้าคำศัพท์ โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนรูปคำศัพท์
คำศัพท์ขั้นกว่าขั้นที่สุด
BeautifulMore beautifulMost beautiful
InterestingMore interestingMost interesting
DifficultMore difficultMost difficult
ExpensiveMore expensiveMost expensive
ImportantMore importantMost important

4. คำคุณศัพท์แบบพิเศษ

มีคำคุณศัพท์บางคำที่สามารถเลือกใช้วิธีการเติม -er หรือ -est ต่อท้ายคำได้ หรือจะใช้ more หรือ most  นำหน้าคำคุณศัพท์ก็ได้

คำศัพท์ขั้นกว่าขั้นที่สุด
CleverCleverer/More cleverCleverest/Most clever
QuietQuieter/More quietQuietest/Most Quiet
BraveBraver/More braveBravest/Most brave
SureSurer/More sureSurest/Most sure

มีคำศัพท์ 2 พยางค์ บางคำที่แม้ตามกฎ ต้องเติม -er หรือ -est ต่อท้าย แต่ในการใช้สื่อสารจริง คนนิยมใช้ more หรือ most นำหน้ามากกว่า เช่น คำว่า handsome, modern, extreme, unique เป็นต้น

คำศัพท์ขั้นกว่าขั้นที่สุด
HandsomeMore handsomeMost handsome
ModernMore modernMost modern
ExtremeMore extremeMost extreme
UniqueMore uniqueMost unique

5. คำคุณศัพท์ที่เปลี่ยนรูป

คำคุณศัพท์ที่เปลี่ยนรูป คือคำที่เปลี่ยนรูปไปเลย เมื่ออยู่ในรูปแบบขั้นกว่าและขั้นที่สุด

คำศัพท์ขั้นกว่าขั้นที่สุด
BadWorseWorst
GoodBetterBest
Far (place and time)FurtherFurthest
Far (place)FartherFarthest
OldOlder/elderOldest/eldest
Little (จำนวน)LessLeast
Late (ลำดับ)LatterLast
To top