การใช้ During และ While

การใช้ During และ While แตกต่างกันอย่างไร