การใช้ During และ While แตกต่างกันอย่างไร

การใช้ During และ While

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหลายคำที่มีความความหมายเหมือนกัน แต่มีวิธีการใช้ที่แตกต่างกัน คำว่า During และ While เป็นหนึ่งในนั้น During และ While มีความหมายเหมือนกัน คือ หมายถึง ในขณะที่ ในระหว่างที่ ในตอนที่ ถึงแม้จะมีความหมายที่เหมือนกัน แต่วิธีการใช้มีความแตกต่างกัน จึงทำให้เกิดความสับสนในการใช้

การใช้ During และ While

 • During และ While มีความหมายเหมือนกัน คือ หมายถึง ในขณะที่ ในระหว่างที่ ในตอนที่
 • มีวิธีการใช้ที่ต่างกัน ใช้แทนกันไม่ได้
 • ใช้ในประโยคที่มีเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน (ฉันฟังเวลาในระหว่างที่ทำการบ้าน เป็นต้น)
 • พบเจอได้บ่อย มีหลายครั้งที่ออกเป็นข้อสอบ

โครงสร้างประโยค

 1. During + Noun (During ตามด้วยคำนาม)
 2. While + Subject + Verb (While ตามด้วยประโยค ประธาน+คำกริยา)
 3. While + Verb(ing) (While + คำกริยาที่เติม ing)

การใช้ During

 • โครงสร้างการใช้ คือ During + Noun (During ตามด้วยคำนาม)
 • During  หมายถึง ในขณะที่ ในระหว่างที่ ในตอนที่
 • ใช้ในประโยคที่มีเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน
 • During เป็นคำบุพบท (Preposition) คือคำที่ใช้เชื่อมประโยคกับคำนาม หรือคำนามกับคำนาม

ตัวอย่าง

Bats sleep during the day.
ค้างคาวนอนหลับในตอนกลางวัน

He fell asleep during the meeting.
เขาหลับในขณะที่มีการประชุม

His mobile phone rang twice during the film.
โทรศัพท์ของเขาดังขึ้นสองครั้งในขณะที่ดูหนัง

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า During จะตามด้วยคำนามเสมอ ซึ่งแตกต่างกับ While ที่จะต้องตามด้วยประโยค ดังตัวอย่าง He fell asleep during the meeting ในประโยคนี้ during อยู่ข้างหน้าคำนาม ซึ่งคือคำว่า the meeting

การใช้ During

การใช้ While

 • While + Subject + Verb (While ตามด้วยประโยค ซึ่งก็คือตามด้วย ประธานของประโยค และคำกริยา)
 • While + Verb-ing (While ตามด้วยคำกริยาที่เติม ing)
 • While  หมายถึง ในขณะที่ ในระหว่างที่ ในตอนที่ (มีความหมายเหมือนกับ During)
 • ใช้ในประโยคที่มีเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน

1. While + Subject + Verb
(While ตามด้วยประโยค ซึ่งก็คือตามด้วย ประธานของประโยค และคำกริยา)

ตัวอย่าง

He fell asleep while we had the meeting.
เขาหลับในขณะที่เรากำลังมีประชุม

My father is washing his car while my mother is cooking.
พ่อของฉันกำลังล้างรถในขณะที่แม่ของฉันกำลังทำอาหาร

While I am lazy, my little sister is really hard-working.
ในขณะที่ฉันขี้เกียจ น้องสาวของฉันขยันทำงานมาก

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า เมื่อใช้ While ตามกฎแล้ว จะต้องตามด้วยประโยค ซึ่งก็คือตามด้วย ประธานของประโยค และคำกริยา ดังตัวอย่าง

My father is washing his car while my mother is cooking.

while + my mother ซึ่งคือประธาน และคำกริยาคือ is cooking ซึ่งหมายถึงกำลังทำอาหารอยู่

การใช้ while

2. While + Verb(ing)
While ตามด้วยคำกริยาที่เติม ing

การใช้ While ลักษณะนี้ เป็นการลดรูปประโยค ซึ่งที่จริงแล้ว การใช้งานยังเหมือนแบบที่ 1 แต่เป็นการลดรูปประโยคเท่านั้น สามารถใช้ได้เมื่อประธานของประโยค ทั้งสองเหตุกาณ์ที่เกิดขึ้นเป็นคนเดียวกัน

สิ่งที่สามารถลดรูปได้คือ ประธานของประโยค + verb to be (is, am, are, was, were, been, be)

ตัวอย่าง

Tom saw a black cat while he was walking outside.
ทอมเห็นแมวดำขณะที่เขาเดินเล่นอยู่ข้างนอก

เมื่อลดรูปประโยค จะได้เป็น While+Verb(ing)
Tom saw a black cat while walking outside.

สามารถลดรูปได้โดยการตัด ประธาน + Verb to be ที่ตามหลัง While ซึ่งในประโยคนี้คือ he was เมื่อตัด he was ออกไป ประโยคจึงสั้นลง

การใช้ while

จากตัวอย่างเป็นการลดรูป ตามกฎ คือเมื่อประธานของเหตุการณ์ทั้ง 2 เหตุการณ์คือคนเดียวกัน ทอมคือคนที่เห็นแมวดำ และทอมก็เป็นคนที่เดินอยู่ข้างนอก หลังจากลดรูปประโยคแล้ว ความหมายยังคงเหมือนเดิม

To top