การตั้งคำถามด้วย Do you know? กับ Did you know? สามารถใช้ได้ทั้งคู่ แต่มีความแตกต่างกันในการคือ

Do you know? ใช้เมื่อคุณต้องการตั้งคำถาม และคำถามนั้นคุณยังไม่รู้คำตอบว่าคืออะไร คุณตั้งคำถามเพื่อต้องการทราบคำตอบจากคนที่คุณถาม

ตัวอย่าง

 • Do you know what time it is?
 • (คุณรู้ไหมว่าตอนนี้กี่โมงแล้ว)

 • Do you know where the nearest hospital is?
 • (คุณรู้ไหมว่าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน)

 • Do you know how to change a tire?
 • (คุณรู้วิธีการเปลี่ยนยางรถไหม)

  Did you know? ใช้เมื่อคุณต้องการตั้งคำถาม แต่คำถามนั้น คุณต้องการถามเพียงเพื่ออยากทราบว่าคนที่คุณถามนั้น รู้ข้อเท็จจริงหรือไม่ว่า… โดยที่ตัวผู้ถามนั้นรู้ข้อเท็จจริงนั้นอยู่ก่อนแล้ว

  ตัวอย่าง

 • Did you know I used to be a doctor?
 • (คุณรู้หรือไม่ว่าฉันเคยเป็นหมอ)

 • Did you know that the blue whale is the largest mammal?
 • (คุณรู้หรือไม่ว่าวาฬสีน้ำเงินเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ที่สุด)

 • Did you know Jack just got married?
 • (คุณรู้หรือไม่ว่าแจ็คเพิ่งจะแต่งงาน)

  สรุป

  Did you know? ใช้ตั้งคำถามเมื่อคุณทราบข้อเท็จจริงบางเรื่องอยู่ก่อนแล้ว แต่ต้องการถามคนอื่น ๆ ว่าทราบข้อเท็จจริงนั้นด้วยหรือไม่
  Do you know? ใช้ตั้งคำถามในเรื่องที่คุณไม่รู้ และต้องการให้ช่วยตอบคำถามให้คุณทราบ