การใช้ All, Every และ Each ต่างกันอย่างไร

การใช้ All, Every และ Each ต่างกันอย่างไร