การใช้ Above และ Over เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

การใช้ Above และ Over เหมือนหรือต่างกันอย่างไร