การใช้ Do กับ Make ต่างกันอย่างไร

การใช้ Do กับ Make ต่างกันอย่างไร