การใช้ because, because of แตกต่างกันอย่างไร

การใช้ because, because of แตกต่างกันอย่างไร และการใช้ cos, cos of, just because, simple because