การเรียนภาษาอังกฤษ เราจะพบกับคู่คำศัพท์จำนวนมากที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน บางคำศัพท์มีความหมายเหมือนกันและสามารถใช้แทนกันได้ แต่บางคำศัพท์ก็ใช้แทนกันไม่ได้ คำว่า Almost และ Nearly ก็เป็นอีกคู่คำศัพท์หนึ่งที่มีความหมายเหมือนกัน แต่ก็มีสิ่งที่แตกต่างกันด้วย ดังที่จะอธิบายในบทเรียนนี้

ความหมาย

Almost และ Nearly มีความหมายเหมือนกันคือ เกือบ เกือบจะ หรือ ใกล้จะ
Almost และ Nearly เป็นคำประเภท Adverb (คำกริยาวิเศษณ์) เหมือนกันด้วย ซึ่งใช้ขยาย Verb (คำกริยา) Adjective (คำคุณศัพท์) และคำประเภท Adverb (คำกริยาวิเศษณ์) เหมือนตัวเองด้วย

สิ่งที่แตกต่างกัน

ถึงแม้ว่าคำว่า Almost และ Nearly จะมีความหมายที่เหมือนกัน แต่ก็มีสิ่งที่แตกต่างกันคือ เมื่อใช้คำว่า Almost จะเป็นการเน้นย้ำว่า มีความเกือบจะถึงจุดเป้าหมายหรือขีดจำกัด มากกว่า คำว่า Nearly หรืออาจกล่าวได้ว่า Almost คือ Very Nearly ดังที่แสดงในภาพตัวอย่าง

ภาพเปรียบเทียบ Almost และ Nearly

จากภาพประกอบเป็นรูปแสถงสถานะแบตเตอรี่ที่ใกล้หมด และมีคำอธิบายคือ The battery is almost dead. และ The battery is nearly dead.

ความหมายของทั้ง 2 ประโยคเหมือนกันคือ “แบตเตอรี่ใกล้จะหมดแล้ว” ต่างกันที่ประโยคแรก ใช้คำว่า Almost และประโยคที่ 2 ใช้คำว่า Nearly ซึ่งทั้ง 2 ประโยคใช้ Almost และ Nearly ได้อย่างถูกต้อง แต่ประโยคที่ใช้ Almost จะบ่งบอกความหมายว่าแบตเกือบจะหมดแล้ว อีกนิดเดียวจะหมด ประโยคที่ใช้ Nearly จะบ่งบอกความหมายว่า แบตเตอรี่ใกล้จะหมดแล้ว แต่ยังพอมีเหลืออยู่บ้าง ยังไม่ไกล้จะหมดเหมือนกับประโยคที่ใช้ Almost

รูปแบบประโยคที่ใช้ได้ทั้ง Almost และ Nearly

รูปแบบประโยคที่ใช้ได้ทั้ง Almost และ Nearly ,

 1. Almost/Nearly + verb
 2. Almost/Nearly + adjective
 3. Almost/Nearly + adverb
 4. Almost/Nearly + noun phrase
 5. Almost/Nearly + คำบ่งบอกจำนวน (30 years, 200 people เป็นต้น)
 6. Almost/Nearly + คำบ่งบอกเวลา (every day, 11 PM หรือ 4 hours เป็นต้น)
 7. Almost/Nearly + all
 8. Almost/Nearly + every/everyone/everything etc.
 9. Almost/Nearly + as……as

1. Almost/Nearly + Verb

I almost cried.
ฉันเกือบจะร้องไห้

We nearly missed the train.
เราเกือบจะพลาดรถไฟ

2. Almost/Nearly + Adjective

I am almost ready to leave.
ฉันเกือบจะพร้อมที่จะไปแล้ว

The bottle’s nearly empty.
น้ำในขวดใกล้ที่จะหมดแล้ว

3. Almost/Nearly+ Adverb

He plays the violin almost perfectly.
เขาเล่นไวโอลินได้เกือบจะสมบูรณ์แบบ

The boat sank almost immediately after it had struck the rock.
เรือจมลงในเกือบจะทันที หลังจากที่ชนก้อนหิน

She nearly always wears blue skirt.
เธอสวมกระโปรงสีน้ำเงินเกือบจะทุกครั้ง

หมายเหตุ: Nearly ไม่สามารถใช้กับ Adverb ที่ลงท้ายด้วย -ly ได้

4. Almost/Nearly + Noun phrase

My house is almost the biggest in this town.
บ้านของฉันเกือบจะเป็นบ้านใหญที่สุดในเมืองนี้

It’s nearly lunchtime.
เกือบจะถึงเวลาอาหารกลางวันแล้ว

5. Almost/Nearly + คำบ่งบอกจำนวน (30 years, 200 people เป็นต้น)

She’s almost 20.
เธออายุเกือบจะ 20 แล้ว

There are nearly 200 people at the park.
มีคนจำนวนเกือบ 200 คนที่สวน

6. Almost/Nearly + คำบ่งบอกเวลา
คำที่บ่งบอกเวลา เช่น every day, every night หรือ 4 hours เป็นต้น

We were bitten by mosquitoes almost every night.
เราถูกยุงกัดเกือบจะทุกคืน

I see her nearly every day.
ฉันเห็นเธอเกือบทุกวัน

I spent almost two hours watching movie.
ฉันใช้เวลาเกือบจะ 2 ชั่วโมงในการดูหนัง

It’s almost 10 AM.
ขณะนี้เวลาใกล้จะ 10 โมงเช้าแล้ว

7. Almost/Nearly + all

She has been to almost all countries in Asia.
เธอไปมาแล้วเกือบทุกประเทศในเอเชีย

I have spent nearly all my life with you.
ฉันใช้ชีวิตกับคุณมาเกือบทั้งชีวิต

8. Almost/Nearly + every/everyone/everything/everywhere etc.

Almost everyone owns a car these days.
ในสมัยนี้เกือบจะทุกคนมีรถยนต์ขับ

Nearly everyone in the class passed the exam, only a few students failed.
เกือบจะทุกคนในชั้นเรียนผ่านการสอบ มีเพียงแค่ 2-3 คนที่ไม่ผ่าน

9. Almost/Nearly + as……as

She’s almost as tall as her father now.
เธอเกือบจะสูงเท่ากับพ่อของเธอแล้วในตอนนี้

They’re not nearly as good as you think.
พวกเขาไม่ได้ดีอย่างที่คุณคิด

รูปแบบประโยคที่ใช้ได้เฉพาะ Almost

 • Almost ใช้วางไว้หน้าคำในเชิงปฏิเสธเหล่านี้ ได้แก่ never, no, none, no-one, nothing และ nowhere. (Nearly ไม่สามารถวางใช้หน้ากับคำเหล่านี้ได้)
  – There was almost nothing to do. (เกือบจะไม่มีอะไรทำ)
  – She speaks almost no Thai. (เธอเกือบจะพูดภาษาไทยไม่ได้เลย)
 • Almost ใช้ กับ Adverb ที่ลงท้ายด้วย -ly (Nearly ไม่สามารถวางใช้หน้า Adverb ที่ลงท้ายด้วย -ly ได้)
  – Anne will almost certainly get the job. (แอนได้งานเกือบจะแน่นอนแล้ว)
  – She plays the violin almost perfectly. (เธอเล่นไวโอลินได้ใกล้เคียงกับคำว่าสมบูรณ์แบบ)
 • Almost ใช้วางไว้หน้า like (Almost like) (Nearly ไม่สามารถวางใช้หน้า like ได้)
  – He is almost like a brother to me. (เขาเป็นเหมือนพี่ชายสำหรับฉัน)

รูปแบบประโยคที่ใช้ได้เฉพาะ Nearly

 • Nearly ใช้เมื่อเป็นประโยคปฏิเสธที่ใช้ “Not” ในประโยคหรืออยู่ในลักษณะลดรูป (don’t = do not) โดยวาง Nearly ไว้หลัง Not (ไม่สามารถวาง Almost ไว้หลัง Not ได้)
  – I did not nearly finish my homework, I still have a lot to do. (ฉันยังทำการบ้านไม่ใกล้ที่จะเสร็จ ฉันยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะ)
  – The milks in our store aren’t nearly out of stock, there’s plenty left. (นมในร้านค้าของเรายังไม่ใกล้ที่จะหมด ยังมีคงเหลืออีกเยอะ)
 • Nearly สามารถใช้กับ Very, Pretty และ So ได้ โดยวางไว้หน้า Nearly (Very nearly, Pretty nearly, So nearly) คำเหล่านี้ไม่สามารถใช้ได้กับ Almost
  – We were very nearly at the end of our journey. (เราใกล้ที่จะถึงจุดสิ้นสุดการเดินทางมาก ๆ แล้ว)
  – She so nearly won the championship. (เธอใกล้ที่จะชนะการแข่งขันมากๆ แล้ว)
 • Nearly ไม่สามารถวางใช้หน้า Adverb ที่ลงท้ายด้วย -ly ได้ (ใช้ Almost ได้)

แบบฝึกหัด

หลังจากจบบทเรียนเรื่อง Almost และ Nearly แล้ว ลองมาทำแบบฝึกหัดกันว่าจะได้คะแนนเท่าไหร่
แบบฝึกหัดนี้มาจากวีดีโอของ EnglishTestBlog.com สามารถดูเฉลยได้จากวีดีโอท้ายแบบฝึกหัดนี้

 1. Gary is ……….. As tall as his father.
  (a) almost (b) nearly (c) ถูกทุกข้อ
 2. I ………. never get to bed before 11.
  (a) almost (b) nearly (c) ถูกทุกข้อ
 3. My mother speaks ………. no German.
  (a) almost (b) nearly (c) ถูกทุกข้อ
 4. We need to hurry up. It’s ………. time to leave.
  (a) almost (b) nearly (c) ถูกทุกข้อ
 5. The bottle was ………… empty.
  (a) almost (b) nearly (c) ถูกทุกข้อ
 6. I know ………. nothing about looking after babies.
  (a) almost (b) nearly (c) ถูกทุกข้อ
 7. I’ve very ………. finished the book you lend me.
  (a) almost (b) nearly (c) ถูกทุกข้อ
 8. He was ………. certainly murdered.
  (a) almost (b) nearly (c) ถูกทุกข้อ
 9. ข้อใดผิด
  (a) He reacted almost angrily to the plan.
  (b) I spent nearly a month in Germany.
  (c) There was nearly no traffic.
 10. ข้อใดผิด
  (a) The magazine sells almost 300,000 copies a week.
  (b) The city was very almost destroyed during the war.
  (c) The audience consisted almost entirely of women.